UTENOS ARENAI IEŠKOMAS „VARDAS“!

Tapkite Utenos daugiafunkcio sporto centro generaliniu rėmėju ir didinkite savo prekės ženklo žinomumą!

Utenos daugiafunkcis sporto centras (toliau – Centras), turto patikėjimo teise valdantis Utenos miesto daugiafunkcinį sporto kompleksą (toliau – Arena) siekia, kad šis sporto ir pramogų objektas būtų patrauklus sportininkams, pramogų atstovams bei žiūrovams. 2024 m. numatėme atlikti akustikos gerinimo darbus, sumontuoti patogesnes kėdes bei įrengti oro kondicionavimo sistemą. Ateityje planuojame įrengti LED ekranus. Visa tai leis pasiūlyti uteniškiams ir miesto svečiams kokybiškesnius, įdomesnius, šį laikmetį atitinkančius sporto ir pramogų renginius.

Verslo įmonės, kurioms yra vertinga aktyvaus laisvalaikio propaguotojų, koncertų, parodų, LKL ir kitų aukšto lygio renginių, transliuojamų per televiziją, auditorija ir kurios kartu skatins didesnį vaikų įsitraukimą į sportines veiklas, siūlome Areną pavadinti savo įmonės (arba savo prekės ženklo) vardu.

Atsižvelgiant į tai, Centras skelbia generalinio rėmėjo atrankos konkursą, kurio vardu bus vadinama Arena. Konkursą vykdo Centro generalinio rėmėjo atrankos konkurso komisija (toliau – Konkurso komisija), sudaryta Centro direktoriaus įsakymu. Organizacinį darbą (susirašinėjimą su Konkurso dalyviais, informacijos parengimą ir kt.) atlieka Centras. Konkursas yra atviras.

Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, įregistruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir turintys teisę vykdyti gamybinę ar kitą komercinę veiklą (turi atitinkamus galiojančius leidimus, sertifikatus, licencijas ir panašiai, išduotus ar patvirtintus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai numato privalomą tokių dokumentų turėjimą).

Konkurso tikslas – atrinkti Centro generalinį rėmėją, kuris vykdys Centro veiklos rėmimą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu, ir su kuriuo, laimėjus Konkursą, bus pasirašyta Centro rėmėjo sutartis.

Konkurso pagrindinis vertinimo kriterijus – didžiausias siūlomas skirti paramos Centro veiklai dydis metams, ne mažesnis kaip 30 tūkst. Eur (trisdešimt tūkstančių eurų, 00 ct), kiekvienais metais mokamas į Centro sąskaitą.

Centro generalinio rėmėjo paramos teikimo terminas – 5 metai.

Centro generalinio rėmėjo skleidžiama bet kokia išorinė reklama Arenoje, įskaitant  pavadinimą ir reklama Arenos viduje, negali būti susijusi su tabako gaminių, alkoholio, azartinių lošimų reklama.

Dalyvauti konkurse dokumentai teikiami Utenos daugiafunkciam sporto centrui el. paštu udsc@utenosdsc.lt
Konkurso dokumentų pateikimo terminas: iki 2024 m. rugsėjo 6 d.
Konkurso komisijos posėdžio data, vieta, laikas: 2024 m. rugsėjo 10 d., 106 kabinetas (Konferencijų salė), 11.00 val.
Kontaktinis telefonas:  +370 389 52709

Konkurso nuostatai >>>
Konkurso paraiškos forma >>>
Konkursinio pasiūlymo forma >>>

Skip to content